Lửa Ranee 2017 - Tiếp sức ngọn lửa đoàn kết

Lửa Ranee 2017 - Tiếp sức ngọn lửa đoàn kết

Lửa Ranee 2017 - Tiếp sức ngọn lửa đoàn kết

Lửa Ranee 2017 là sự kiện mong đợi của Anh Chị Em gia đình Ranee, đặc biệt là Anh Chị Em kinh doanh, thị trường năm 2017 của nhãn hàng Ranee - trực thuộc Công ty Cổ Phần Dầu Cá Châu Á (AFO), một thành viên của Tập đoàn Sao Mai. Với sự góp mặt của hơn 100 thành viên từ cấp lãnh đạo đến Anh Chị Em kinh doanh khắp ba miền Bắc Trung Nam, đây là dịp tụ hợp thành viên để cùng một hướng đi chung và một trái tim Ranee ngùn ngụt lửa.

1
2
3

 

Written : admin