Vị trí tuyển dụng

Vị trí Số lượng Nơi Làm việc Ngày hết hạn
Nhân viên kinh doanh xuất khẩu 05 Hồ Chí Minh 30/09/2022
Bảo vệ 02 Lấp Vò - Đồng Tháp 31/12/2022
Nhân viên quản lý kho 1 Hồ Chí Minh 31/08/2022